ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว >>>

Mitsubishi


CONTACT : MR.AM
TEL             : +66819362626
E-MAIL      : armtee@msn.comรุ่นจำนวนสูบแบบฝาสูบกระบอกสูบxช่วงชักความจุแรงม้าแรงบิดเฟืองท้ายขับเคลื่อน           เกียร์หมายเหตุ
6G 74V6DOHC 24 V.93x85.83496 CC.280/600033/45004.376FF4 AT---
6G 74V6DOHC 24 V.93x85.83496 CC.260/600033/4500Debonair
6G 74 MIVECV6DOHC 24 V.93x85.83496 CC.280/650033.5/3000---
6G 74 GDI6DOHC 24 V.93x85.83496 CC.220/550035.5/3750Pajero 1999
6G 73 GDIV6DOHC 24 V.83.5x762497 CC.200/600025.5/3500DIAMANTE
6G 72 TV6DOHC 24 V.91.1x762972 CC.280/600043.5/25004.1554WD6 MTGTO Twin Terbo
6G 72 MIVECV6DOHC 24 V.91.1x762972 CC.270/700030.7/45003.687FF4 ATMIVEC
6G 72 GDIV6DOHC 24 V.91.1x762972 CC.240/575031/35003.333FF5 ATDIAMANTE
6G 72V6DOHC 24 V.91.1x762972 CC.225/600028/45004.4224WD4 ATGTO SR
6G 72V6OHC 24 V.91.1x762972 CC.200/550028/4500DIAMANTE WAGON
6G 72V6OHC 24 V.91.1x762972 CC.185/550027/4500DELICA
6G 72V6OHC 12 V.91.1x762972 CC.170/550025.3/3000Debonair
6A 12 TV6DOHC 24 V.78.4x691998 CC.240/600031.5/35005.4434WD5 MTFTO GPX , GP
6A 12 MIVECV6DOHC 24 V.78.4x691998 CC.200/750020.4/60004.626FF4 AT ELC           FTO GPX , GP 1996
6A 12 MIVECV6DOHC 24 V.78.4x691998 CC.200/750020.4/60003.735FF5 AT ELC           FTO GPX , GP 1997
6A 12V6DOHC 24 V.78.4x691998 CC.170/700019/40004.322FF5 MTFTO GPX , GP
6A 12V6DOHC 24 V.78.4x691998 CC.170/700019/40004.350FF4 ATFTO GPX , GP
6A 13 TV6DOHC 24 V.81x80.82498 CC.280/550037/40004.1114WD5 MTGalant VR4 Type S, Type V 1999,LEGNUM VR-4
4G 64 GDI4DOHC16 V.86.5x1002350 CC.165/550023.5/5500Galant 24 Viento 1999,LEGNUM Viento/Custom,RVR
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.280/650036.5/30004.5294WD5 ATEVO IV GSR  หันขวา
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.280/650036.5/30004.8754WD5 MTEVO IV RS  หันขวา
4G 63 T4DOHC16 V.85x881997 CC.270/650031.5/30004.5294WD5 MT4WD EVO III หันซ้าย
4G 63 T4DOHC16 V.85x881997 CC.260/650031.5/30004.5294WD5 MTEVO II
4G 63 T4DOHC16 V.85x881997 CC.250/650030.5/30004.5294WD5 MTEVO I
4G 63 T4DOHC16 V.85x881997 CC.245/650030/30004.5294WD5 MTGALANT VR4 '91
4G 63 T4DOHC16 V.85x881997 CC.225/650030/30004.5294WD5 MTGALANT VR4 '90
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.230/550035/2500RVR
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.185/550027/30004.4204WD4 ATECLIPSE 1991
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.220/600030.5/30004.376FF4 AT ELC           ECLIPSE 1995
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.205/600029/25004.5294WD5 MTGALANT VR4 '89
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.280/650038/3000EVO IV ฝากลับ ดำ-แดง
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.280/650039/3500EVO VII 2001
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.280/650040/3500EVO VIII 2003 Jp.
4G 63 T4DOHC 16 V.85x881997 CC.275/650037.7/3500EVO VIII 2003 USA.
4G 634DOHC 16 V.85x881997 CC.145/600017.5/50004.322FF5 MT1990
4G 634DOHC 16 V.85x881997 CC.148/650017.6/50004.322FF5 MTGalant GTi 1992
4G 634DOHC 16 V.85x881997 CC.160/650019/47504.322FF5 MT1995-1996
4G 634DOHC 16 V.85x881997 CC.160/650019/47504.350FF4 AT1995-1996
4G 634SOHC 16 V.85x881997 CC.140/600018/47504.350FF4 AT1990
4G 634DOHC 16 V.85x881997 CC.220/600030.5/2500Eclipse 1999
4G 64 GDI4DOHC 16 V.86x1002350 CC.165/550023.5/3500LEGNUM
4G 94 GDI4DOHC 16 V.81.5x95.81999 CC.145/5700195/3750ASPIRE
4G 93 T4DOHC 16 V.81x891834 CC.215/600029/3000LIBERO GT
4G 93 T4SOHC 16 V.85x881834 CC.185/600027/30004.9334WD5 MT1993 หันซ้าย
4G 93 T4SOHC 16 V.85x881834 CC.185/600027/30004.3244WD4 AT ELC           หันขวา 1995
4G 93 T4DOHC 16 V.81x891834 CC.205/600028/30004.9334WD5 MTLANCER GSR,MIRAGE VR-X หันขวา 1996
4G 93 GDI4DOHC 16 V.81x891834 CC.150/650018.2/40004.058FF5 MT1997 หันขวา
4G 93 GDI4DOHC 16 V.81x891834 CC.150/650018.2/40004.042FF4 AT1997 หันขวา
4G 93 GDI4DOHC 16 V.81x891834 CC.140/600018.5/3750Galant Vivace,Exceed, Viento,VR-G,ASPRIE,LEGNUM Viento/ST,RVR
4G 93 GDI4DOHC 16 V.81x891834 CC.130/650018.25/3500PAJERO iO
4G 93 E4DOHC 16 V.81x891834 CC.145/650018/40004.058FF5 MT1993 หันซ้าย
4G 93 E4DOHC 16 V.81x891834 CC.145/650018/40004.042FF4 AT1993 หันซ้าย
4G 934SOHC 16 V.81x891834 CC.122/600016.4/4500Lancer'98
4G 934OHC 16 V.81x891834 CC.120/600016.2/4500LIBERO MONTE
4G 92 MIVEC4DOHC 16 V.81x77.51597 CC.175/750017/70004.625FF5 MT1997 หันขวา
4G 924OHC 16 V.81x77.51597 CC.110/600014.5/4500LIBERO
4G 92 E4DOHC 16 V.81x77.51597 CC.175/750017/70004.592FF5 MTMIRAGE ASTI RX หันซ้าย 1993
4G 92 E4DOHC 16 V.81x77.51597 CC.145/600016.5/50004.592FF5 MTMIRAGE ASTI RX หันซ้าย 1993
4G 91 E4DOHC 16 V.78.4x74.51496 CC.115/600013.8/50004.062FF4 AT1996 หันขวา
4G 15 E4DOHC 16 V.75.5x821468 CC.110/600014/30004.042FF4 ATLANCER MX,EXCEED, MIRAGE EXCEED/VIE/MODRAC/ASTI หันขวา 1996
4G 15 E4DOHC 16 V.75.5x821468 CC.110/600014/30004.042FF5 MTLANCER MX,EXCEED, MIRAGE EXCEED/VIE/MODRAC/ASTI หันขวา 1996
4G 15 GDI4DOHC 16 V.75.5x821468 CC.105/600014.2/3500DINCO
4G 154OHC 12 V.75.5x821468 CC.91/600012.4/30004.042FF4 ATLIBERO หันขวา 1996
4G 154OHC 12 V.75.5x821468 CC.91/600012.4/30004.052FF5 MTLIBERO หันขวา 1996
4G 154OHC 12 V.75.5x821468 CC.85/600012.5/3500LIBERO
4G 134OHC 12 V.71x821298 CC.88/600011/2000MIRAGE MODRAC/ASTI
4G 134OHC 12 V.71x821298 CC.79/600018/3500LIBERO
4G 134SOHC 16 V.71x821298 CC.77/550011/4000CHAMP II 1989
G 12 B4SOHC Turbo74x821410 CC.105/550015.5/3000---
G 32 B4SOHC Turbo76.9x861597 CC.120/550017.5/3000Lancer 1985
G 63 B4SOHC 12 V. Turbo85x81997 CC.200/600028.5/3500Galant Sigma 1987
4M 41 DI4DOHC 16 V.98.5x1053200 CC.175/380039/2000Pajero 1999
4M 40 T4OHC 8 V.95x1002835 CC.140/400032/2000DELICA
4M 404SOHC 8 V.95x1002835 CC.101/4000198nm/2000Starda
4D 564SOHC 8 V.91.1x952477 CC.90/4200150nm/2500Starda
4D 56 T4SOHC 8 V.91.1x952477 CC.94/420023/2000Pajero
3G 833OHC 12 V.65x66657 CC.           50/65006.3/4000MINICA,TOPPO
3G 833SOHC 12 V.65x66657 CC.           48/60006.3/6000TOWN BOX
4A 30 IT4DOHC 20 V.60x58.3659 CC.           64/700010.2/3500PAJERO MINI,TOWN BX, TOPPO
4A 304OHC 16 V.60x58.3659 CC.           60/60008.5/4000TOPPO
4A 304DOHC 16 V.60x58.3659 CC.           52/65006.3/4500PAJERO MINI
4A 314OHC 16 V.66x801094 CC.75/600010.2/4000TOWN BOX
4A 314OHC 16 V.66x801094 CC.78/600010.5/4000TOPPO
8A80 GDIV8DOHC 32 V.86x96.84498 CC.80/500042/4000DIGNITY

ที่มา | http://www.natsupplie.com

Tags |Used Diesel engines, used japanese diesel engines, used spare parts, used toyota engines, used Nissan engines, used Isuzu engines, used Mazda engines, used crankshaft, used cylinder head, used turbo charger, Overhaul kits, rebuild kits ,ขายเครื่องยนต์มือสอง,ขายเครื่องยนต์,เครื่องยนต์เบนซิน,เครื่องยนต์ดีเซล,จำหน่ายเครื่องยนต์มือสอง,จำหน่ายเครื่องยนต์,เครื่องยนต์จากญี่ปุ่น,เครื่องยนต์ราคาถูก,อะไหล่รถ,อะไหล่เก่า,อะไหล่มือสอง,อะไหล่เซียงกง,เครื่องยนต์มือสองจากญี่ปุ่น,เครื่องยนต์จากญี่ปุ่น,อะไหล่ดีเซล รถเฮี๊ยบรับจ้าง , รถเฮี๊ยบ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Comments